Latest News

Communication and community awareness raising for assistance to vulnerable migrants

Communication and community awareness raising activities are hi...

Dita Botërore kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore

Mesazh nga António Vitorino, Drejtor i Përgjithshëm, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin

IOM Albania on Social Media