Latest News

Albanian Diaspora contributing to economic growth of rural communities.

We at IOM Albania, under the Diaspora Programme, funded by AICS Tirana decided to celebrate the...

IOM Albania participated in the International Human Rights Film Festival in Albania

IOM Albania participated in the screening of the movie “The saint of the impossible”, discussing on several topics related to migration such as stigma, discrimination, exploitation, smuggling, rein...

IOM Albania on Social Media


Buletini 2 - Programi i Asistuar i Kthimit dhe Riintegrimit Vullnetar i IOM

Programi i Asistuar i Kthimit dhe Riintegrimit Vullnetar – Assisted Voluntary Return and
Reintegration (AVRR), të cilin IOM zbaton që nga viti 1979., vazhdon aktivitetet e saj pavarësisht
nga pandemia COVID-19. Arritjet e paraqitura në këtë buletin janë rezultat i përpjekjeve të
përbashkëta dhe bashkëpunimit të ngushtë midis IOM, Bashkimit Evropian dhe qeverive të
Austrisë, Danimarkës, Gjermanisë dhe Hollandës.