Buletini 2 - Programi i Asistuar i Kthimit dhe Riintegrimit Vullnetar i IOM

Programi i Asistuar i Kthimit dhe Riintegrimit Vullnetar – Assisted Voluntary Return and
Reintegration (AVRR), të cilin IOM zbaton që nga viti 1979., vazhdon aktivitetet e saj pavarësisht
nga pandemia COVID-19. Arritjet e paraqitura në këtë buletin janë rezultat i përpjekjeve të
përbashkëta dhe bashkëpunimit të ngushtë midis IOM, Bashkimit Evropian dhe qeverive të
Austrisë, Danimarkës, Gjermanisë dhe Hollandës.