Latest News

Dita Botërore kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore

Mesazh nga António Vitorino, Drejtor i Përgjithshëm, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin

#makehomeabetterplace in Zvërnec, Vlora

(Teksti shqip më poshtë)

Youth from the Albanian Diaspora - researchers at the Department of Architecture of the University of Florence - continue to work on the recognition, analysis and hi...

IOM Albania on Social Media